Henkilötietojen suojausperiaatteet

1 JOHDANTO

Altia Oyj ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Altia”) ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Altia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999) ja muita soveltuvia säännöksiä. Tämän tietosuojaa koskevan osion tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, miten Altia käsittelee verkkosivustoon viinimaa.fi (”Sivusto”) liittyviä henkilötietoja. Pyydämme sinua lukemaan tämän osion huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä. Mikäli et hyväksy tässä osiossa periaatteita, sinun tulee lopettaa Sivuston käyttö.

2 KÄVIJÄSEURANTA JA EVÄSTEET 

Voit yleisesti käyttää Sivustoa antamatta henkilötietojasi. Voit kuitenkin vapaaehtoisesti toimittaa Altialle henkilötietojasi esimerkiksi kun tilaat uutiskirjeen tai kun raportoit Sivustoon liittyvästä ongelmasta.

Sivustolla käytetään kävijäseurantapalveluja, joilla kerätään anonyymejä tilastoja Sivuston käyttäjistä. Sivustolla käytetään myös niin sanottuja evästeitä (cookies) eli datatiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneesi kovalevylle tai selaimelle, sekä evästeiden kaltaisia tiedostoja ja tekniikoita, joilla analysoidaan sitä, miten Sivustoa käytetään. Näitä kutsutaan yleisesti evästeiksi. Kävijäseurantapalveluiden ja evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa Sivuston käyttäjäkokemusta, sisältöjä ja Altian tarjoamia palveluita. Tarkoituksena ei ole, eikä voikaan olla, käyttäjien tunnistaminen.

Jos vierailet Sivustolla ja evästeet on hyväksytty selaimesi asetuksissa, Altia katsoo sinun hyväksyvän evästeiden käytön. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa estää sinua käyttämästä tiettyjä palveluja Sivustolla.

3 TIETOSUOJAILMOITUS

 1. 3.1          Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  Altia Oyj / Consumer Communications
  Postiosoite: PL 350, 00101 Helsinki
  Käyntiosoite: Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki
  Puhelin: 0207 013 013
  Sähköposti: viinimaa(at)altia.fi

  3.2          Rekisterin nimi

  Viinimaa.fi-palveluun liittyvä asiakastietorekisteri

  3.3          Tietojen käsittelyn tarkoitus

  Sivuston asiakastietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sivuston ja siihen liittyvien tuotteiden tarjoaminen asiakkaille,
  • asiakassuhteen kehittäminen ja hoitaminen,
  • yhteydenottojen hoitaminen,
  • Sivuston ja siihen liittyvien tuotteiden kehittäminen ja hallinnointi,
  • Altian sekä sen kumppaneiden ja alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät Sivustoon ja sen ylläpitoon,
  • suoramarkkinointi, sekä
  • asiakaskannan analysointi ja luokittelu sekä niihin liittyvä toiminta, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

   

  3.4          Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

  • yleiset asiakastiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja syntymävuosi,
  • evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä Sivustolla,
  • Sivuston käyttöön liittyvät lokitiedot, joista ilmenee, miten asiakas käyttää Sivustoa (mukaan lukien sijainti, aika ja käyttötottumukset), sekä
  • edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut asiakasprofiilit.

   

  3.5          Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätyt tiedot saadaan seuraavista lähteistä:

  • tiedot jotka itse ilmoitat Sivustoa käyttäessäsi,
  • evästeiden avulla kovalevyiltä kerätyt tiedot, sekä
  • Altian, sen kumppaneiden ja alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla Sivustoon liittyvän tietojärjestelmän käyttöä.

   

  3.6          Säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja voidaan luovuttaa edellä määriteltyihin tarkoituksiin Altia Oyj:n tytäryhtiöidelle, kumppaneille ja alihankkijoille. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  3.7          Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Altian, sen tytäryhtiön, kumppanin tai alihankkijan työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

  3.8          Rekisteröidyn oikeudet

  Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja Altia on sinusta kerännyt. Sinulla on myös oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Altiaa käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Altiaan kohdan 3.1 mukaisesti.

  3.9          Päivitykset

Koska Altia pyrkii jatkuvasti kehittämään Sivustoa, Altia pidättää oikeuden muuttaa tätä ilmoitusta. Altia toivoo, että tarkistat tämän ilmoituksen mahdolliset muutokset aika ajoin.