Eettinen viini

Mitä on eettinen viini ja millaisia eettisiä viinejä löytyy? Eettisten sertifioinnit ottavat ympäristönäkökulmien lisäksi huomioon myös ihmisten hyvinvoinnin viinintuotannon eri vaiheissa.