Suomalaiset mutkattomia viininjuojia

Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat, ja kuinka suomalainen viinikulttuuri eroaa muista Pohjoismaista?

Suomalaiset mutkattomia viininjuojia

Punaviini on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa eniten juoduin viinityyppi. Noin 8 000 pohjoismaista kuluttajaa (noin 2 000 vastaajaa/maa) arvioi viime vuonna toteutetuissa online-kyselyissä, kuinka heidän viinikulutuksensa jakautuu eri viinityyppien kesken. Yli puolet kaikesta viininkulutuksesta kohdistui punaviiniin.

Suomessakin punaviini on suosituin viini, mutta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sen suosio on vielä suurempi. Suomalaiset taas juovat muita pohjoismaalaisia mieluummin kuohuviiniä ja valkoviiniä.

Muualla suosittu Amarone ei herätä Suomessa suurta innostusta

Kun kuluttajat saivat omin sanoin kertoa omasta suosikkiviinistään, suomalaisten yleisin maininta oli suoraviivaisesti ”punaviini”. Ruotsalaiset, tanskalaiset ja osin norjalaisetkin mainitsivat spontaanisti Amaronen lempiviinikseen, mutta suomalaisten maininnoissa tämä Italian Veneton alueen täyteläinen punaviini jäi vähäisille maininnoille.

– Suomalaiset ovat positiivisen uteliaita ja mutkattomia viinin kuluttajia. Suomalaisilla on halu oppia lisää viineistä ja heittäytyä viinien maailmaan ilman turhaa pönötystä. Ruotsalaiset taas ovat suomalaisia imagohakuisempia viinivalinnoissaan, kertoo Altian Consumer Insight Manager Milla Sorsakivi.

Harrastajia ja käytännöllisyyttä

Suomesta löytyy silti hyvänkokoinen joukko viiniharrastajia. Ehkä jopa hieman yllättäen suomalaisista yhtä suuri osa kuin ruotsalaisista identifioituu viiniharrastajiksi. Suurta eroa harrastuneisuudessa eri maiden välillä ei ole.

– Suomessa on paljon myös pragmaattisia viininkuluttajia, joille valinnan helppous on tärkeää, ja joille eri tilanteisiin sopivat pakkausvaihtoehdot ovat tärkeässä roolissa, Sorsakivi kertoo.

Yhdellä kertaa nautitaan 1-2 lasillista

Enemmistö suomalaisista viininkuluttajista (45 % vastaajista) kertoi nauttivansa yhdellä kertaa keskimäärin kaksi lasillista viiniä. Runsas neljännes kertoi juovansa yhdellä kertaa keskimäärin yhden lasillisen. Kerrallaan nautitut viinimäärät olivat hyvin samakaltaisia kaikissa neljässä tutkitussa maassa.

Viini kuuluu sosiaalisiin tilanteisiin

Suomalaisten viininjuonti on sosiaalista, ja viini kuuluu illanistujaisiin ja juhliin. Useimmiten sen kanssa tarjotaan myös ruokaa, mutta ei aina. Tyypillisesti Suomessa viiniä nautitaan osana rentoa juhlaa tai illanviettoa (55 % vastaajista), silloin tällöin viikonloppuna lasillinen kotona (55 % vastaajista) sekä päivällisen tai muun aterian yhteydessä kotona (53 % vastaajista).

– Suomessakin viini ja ruoka kuuluvat yhteen, mutta ruuan ja viinin täydellinen yhdistely ei ole kaikille tärkeää. Tärkeämpää on ilmapiiri ja seura, hauskuus ja viihtyminen, Sorsakivi sanoo.