Kolumni: "Hyvinvointi kannattaa"

Mikael Karttunen pohtii, miksi henkilökuntaan kannattaa satsata.

Mikael Karttunen

Henkilökunta on sijoitus

Kun pohditaan ravintolan kannattavuutta, mietitään usein sijaintia, kohderyhmää, tuotevalikoimaa sekä tehdään laskelmia yritystoiminnan tunnusluvuista. Usein unohdetaan ravintolan kannattavuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä, nimittäin henkilökunnan hyvinvointi. Veikkaan tälläkin hetkellä monen ajattelevan, etteivät nämä asiat kuulu edes samaan lauseeseen. Minäpä väitän, että ne kuuluvat ja todistan sen.

Ensinnäkin, jokainen vähänkin yritystoimintaan perehtynyt tietää, että henkilöstökulut ovat massiivinen kuluerä erityisesti ravintolatoiminnassa. Ja varsinkin meillä Suomessa. Henkilökunta on siis yksi jokaisen ravintolayrityksen merkittävimmistä sijoituksista. Kun ajattelemme henkilökuntaa sijoituksena, niin lähtökohtainen tavoite on minimoida riskit ja maksimoida voitot. Tässä hyvinvointi on avainasemassa.

Sijoitettaessa henkilökuntaan hyvinvointi on avainasemassa

Henkilöstöön sijoitetun rahan tuotto on suoraan sidoksissa henkilökunnan olotilaan. Esimerkin vuoksi tein laskelmia kuvitteellisesta baarista, jossa on vuorossa keskimäärin 4 henkilöä ja työntekijöitä yhteensä 10. Baari on auki kymmenen tuntia joka päivä. Jos hyvinvoinnin kautta pystyttäisiin lisäämään jokaiselle työntekijälle yksi myyntitapahtuma tunnissa ja nostamaan keskiostosta 1 eurolla, nousisi tämän esimerkkibaarin kuukausimyynti 90 000 eurosta 115 200 euroon. Kasvua olisi näin 28 %. Vuositasolla myynti kohoaisi 302 400 euroa ja keskimääräisellä 8 % käyttökatteella euroja jäisi viivan alle reilu 24 000 enemmän. Jos käyttökate kehittyisi positiivisesti vaikkapa 1 % henkilöstökustannusten laskiessa, jäisi euromääräistä käyttökatetta jo hieman yli 38 000 euroa enemmän. Eikä tässä ole vielä edes huomioitu hyvinvoinnin imagollista vaikutusta.

Jos otamme tähän verrokiksi tuotantoyritykset, niin niissä joudutaan lähes poikkeuksetta sitomaan runsaasti pääomaa koneisiin ja laitteisiin. Kun investoidaan, niin laitteiden kunnosta myös huolehditaan mahdollisimman hyvin, koska jos sitä ei tehdä, kone hajoaa ja investointi valuu hukkaan. Ehkä näette jo, mihin pyrin tällä.

Edistä hyvinvointia esim. tukemalla liikuntaa ja kasvattamalla joukkuehenkeä

Ravintolatoiminnassa henkilökuntaa käsitellään kuin tuotantolaitteistoa, jota ei tarvitse huoltaa. Mielestäni tämä on yksi ravintolamaailman suurimmista virheistä. Onneksi näkyvissä on uusi aalto. Tukholmalainen baarimestari ja A Bar Called Gemman ravintoloitsija Johan Evers päätti viedä hyvinvointiin panostamisen niin pitkälle, että laittaa baarin kiinni joka tiistai puoli kolmen ja puoli viiden välillä ja tarjoaa henkilökunnalleen treenit personal trainerin johdolla tai henkilökunnan osaamista edistäviä koulutuksia.

Hymy tuottaa endorfiineja

Hyvinvointi riippuu tietenkin monesta tekijästä, mutta työpaikalla sitä voidaan edistää liikunnan tukemisen lisäksi kehittämällä sekä henkilökunnan merkityksen että yhteenkuuluvuuden tunnetta eri tavoin. Molempiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sitouttamalla koko henkilökunta juomatuotteeseen ottamalla heidät mukaan tuotekehitys- ja innovaatioprosesseihin ja antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa sekä työpaikan tavoiteasetantaan että käyttäytymiskoodistoon. Samalla rakennetaan vahvaa joukkuehenkeä, jossa kaikki kokevat olevansa yhdessä vastuussa onnistumisesta. Yleensä näissä työyhteisöissä myös sisäisiä ristiriitoja on vähemmän ja niiden ratkaiseminen on helpompaa.

Henkilökunnan hyvinvointi on merkittävä osa ravintolan kannattavuutta. Hymy tuottaa nimittäin jokaisen ihmisen aivoissa automaattisesti ”hyvän olon hormoneja” eli endorfiineja, serotoniinia ja dopamiinia, riippumatta siitä kohtaammeko hymyn kollegana vai asiakkaana. Tämän lisäksi hymy tarttuu. Jos siis haluat tehdä ravintolassasi kannattavan sijoituksen, sijoita hyvinvointiin, sijoita hymyyn.

Mikael Karttunen

Mikael Karttunen

Altian Global Brand Ambassador Mikael Karttunen tutkailee kolumneissaan erilaisia baariympäristöön liittyviä haasteita positiivisella otteella.

ohra

Koskenkorvassa käytetään vain suomalaista ohraa


Maailman pohjoisimmassa kasvava suomalainen ohra on Altian valmistamien juomien keskeinen raaka-aine. Valtaosa ohrasta viljellään noin 200 kilometrin säteellä Koskenkorvan kylästä.