Arvonnan säännöt Küchenprofi Luzern

Kilpailuun osallistuminen edellyttää seuraavien sääntöjen hyväksymistä:

1. Järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä toimii Anora Group Oyj (”Järjestäjä”).

2. Kilpailuaika

Kilpailuun osallistumisaika 14. – 28.2.2024. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä osallistumisajan jälkeen. Voittaja arvotaan 29.2.2024

3. Osallistuminen

Kilpailuun osallistuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, joka asuu vakinaisesti Suomessa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet kilpailun järjestelyihin.

Kukin henkilö saa osallistua kilpailuun vain kerran. Kilpailuun saa osallistua vain omilla tiedoillaan.

Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

4. Voittaminen ja palkinto  

Yksi voittaja arvontaan osallistuneiden joukosta. Palkintona on Küchenprofi Luzern -fonduepata. Palkinnon arvo on 79,90 €.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamien yhteystietojensa avulla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen.

5. Voittamiseen liittyvät velvollisuudet

Voittaja vastaa kaikista palkinnon hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, joita palkinto ei kata.

6. Tietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti, ja niitä käytetään ainoastaan kilpailun järjestelyissä. Järjestäjä tallettaa arvonnan toteuttamiseksi arvontaan osallistuneista henkilöistä seuraavat tiedot: nimi / sähköpostiosoite. 

Kilpailun voittajan nimi voidaan julkaista Viinimaa.fi -sivustolla, uutiskirjeessä ja/tai järjestäjän sosiaalisen median kanavissa. 

Osallistujien henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Viinimaan tietosuojaselosteesta.

7. Järjestäjän vastuu ja muut ehdot

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta kilpailuun. 

Kilpailun järjestäjän kokonaisvastuu osallistujia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoon. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon hyväksymisestä tai sen käyttämisestä.

Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistuja osallistumalla vapauttaa Facebookin ja Instagramin kaikista vastuista kilpailujen osalta.

8. Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa näitä sääntöjä. Järjestäjällä on myös oikeus keskeyttää tai muuttaa arvontaa tai jatkaa sen kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa arvonta loppuun.