Altia on mukana Itämeren suojelussa

Suomen johtava alkoholijuomatalo Altia tekee tiivistä yhteistyötä Itämeren ekologisen tasapainon palautumista edistävän Baltic Sea Action Groupin (BSAG). Sen tavoitteena on edistää kestävää maataloutta yhdessä sopimusviljelijöiden kanssa.

Koskenkorvan kylä ohrapelto

Altia ostaa viljaa noin 1500 sopimusviljelijältä. Sopimusviljelijöiden viljelemä peltopinta-ala on noin 50 000 hehtaaria ja 2,5 % koko Suomen viljellyistä pelloista. Altia haluaa huomioida toimintansa vaikutukset Itämereen ja muihin vesistöihin. Siksi sitoumuksella on erittäin tärkeä rooli Itämeri-työssä. Hyvin hoidetut pellot minimoivat ravinnevalumat ja tuottavat viljelijälle korkeamman satotason.

Yksi Altian sitoumuksen keskeisimmistä käytännön toimenpiteistä on tarjota sopimusviljelijöille tietoa Altialle toimitetun sadon mukana talteen saaduista typpi- ja fosforimääristä. Viljelijät pystyvät optimoimaan viljelykäytäntöjään, joiden seurauksena ravinnevalumat Itämereen vähenevät. Tämän lisäksi Altia on järjestänyt tilaisuuksia viljelijöille ja jakanut tietoa kestävien viljelymenetelmien e​distämiseksi.

-BSAG:lle tehty Itämeri-sitoumus on ollut onnistunut ja vuoropuhelu sopimusviljelijöiden kanssa hedelmällistä, kertoo Altian viljan hankintajohtaja Kari Kiltilä.

Myös sitoumuksen toinen tavoite veden käytöstä tuotannosta on toteutunut hyvin. Tuotantolaitteistojen optimoinnilla veden käyttö on pienentynyt ja jäteveden laatu parantunut. Lisäksi Altian Viron tehtaalle vuonna 2015 tehty investointi pienentää veden kulutusta myös tulevaisuudessa.

Altian työ kestävämmän maatalouden puolesta jatkuu vaikka Itämeri-sitoumus päättyykin tämän vuoden lopussa.