Tiedätkö mitä BSCI tarkoittaa?

Business Social Compliance Initiative eli amfori BSCI on maailmanlaajuisesti tärkeä aloite, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. Suomen johtava alkoholijuomatalo Altia on liittynyt mukaan BSCI -aloitteeseen, jolloin se saa paremmat mahdollisuudet ja lisää osaamista kehittää vastuullista hankintaansa.
Distell Place in the Sun

Pohjoismaiset alkoholimonopolit eli Suomessa Alko ovat amfori BSCI:n jäseniä, ja näiden tavarantoimittajana Altia on noudattanut BSCI:n eettisiä periaatteita vuodesta 2012 lähtien. Liittymällä aloitteen varsinaiseksi jäseneksi Altia pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan ja osaamistaan kehittää vastuullista hankintaa pitkällä aikavälillä.

Aloitteen jäsenenä Altia sitoutuu toteuttamaan BSCI:n eettisiä periaatteita (Code of Conduct) toimitusketjuissaan sekä seuraamaan BSCI-audiointien avulla, että Altian toimittajat ja päämiehet noudattavat periaatteita.

– BSCI-aloitteeseen liittyminen tukee tavoitettamme tarjota kuluttajille vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä edistää vastuulliset arvot huomioivaa juomakulttuuria, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

BSCI pähkinänkuoressa:

Business Social Compliance Initiative (BSCI) on työkalu toimitusketjujen hallintaan, joka tukee yrityksiä niiden pyrkimyksissä edistää sosiaalista vastuullisuutta kansainvälisissä toimitusketjuissaan. BSCI:n keskeiset työkalut ovat sen eettiset toimintaperiaatteet ja niiden implementointijärjestelmä, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset ja suositukset, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. BSCI kehittää työkaluja ja toimintaa, joiden avulla voidaan parantaa työolosuhteita sen jäsenten toimitusketjuissa esimerkiksi auditointien, koulutusten, tiedon jakamisen ja vaikuttamistyön avulla.