Tiedätkö mitä BSCI tarkoittaa?

Business Social Compliance Initiative eli amfori BSCI on maailmanlaajuisesti tärkeä aloite, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa.

Distell South Africa

 Suomen johtava alkoholijuomatalo Altia on liittynyt mukaan BSCI -aloitteeseen, jolloin se saa paremmat mahdollisuudet ja lisää osaamista kehittää vastuullista hankintaansa. Pohjoismaiset alkoholimonopolit eli Suomessa Alko ovat amfori BSCI:n jäseniä, ja näiden tavarantoimittajana Altia on noudattanut BSCI:n eettisiä periaatteita vuodesta 2012 lähtien. Liittymällä aloitteen varsinaiseksi jäseneksi Altia pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan ja osaamistaan kehittää vastuullista hankintaa pitkällä aikavälillä.

Aloitteen jäsenenä Altia sitoutuu toteuttamaan BSCI:n eettisiä periaatteita (Code of Conduct) toimitusketjuissaan sekä seuraamaan BSCI-audiointien avulla, että Altian toimittajat ja päämiehet noudattavat periaatteita.

– BSCI-aloitteeseen liittyminen tukee tavoitettamme tarjota kuluttajille vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä edistää vastuulliset arvot huomioivaa juomakulttuuria, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

BSCI pähkinänkuoressa:

Business Social Compliance Initiative (BSCI) on työkalu toimitusketjujen hallintaan, joka tukee yrityksiä niiden pyrkimyksissä edistää sosiaalista vastuullisuutta kansainvälisissä toimitusketjuissaan. BSCI:n keskeiset työkalut ovat sen eettiset toimintaperiaatteet ja niiden implementointijärjestelmä, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset ja suositukset, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. BSCI kehittää työkaluja ja toimintaa, joiden avulla voidaan parantaa työolosuhteita sen jäsenten toimitusketjuissa esimerkiksi auditointien, koulutusten, tiedon jakamisen ja vaikuttamistyön avulla.