Lyhyt opas eettisten ja ekologisten viinien maailmaan

Eettisesti ja ekologisesti tuotetut viinit kasvattavat suosiotaan Alkon valikoimassa. Mutta minkälainen viini oikeastaan on hiilijalanjäljen kannalta paras valinta ja valitako luomua, biodynaamista vai Reilua kauppaa?

Opas eettisten ja ekologisten viinien maailmaan

Vastuullista viinintuotantoa

Vastuullisesti tuotettua viiniä etsivä voi kiinnittää huomiota niin tuotteen hiilijalanjälkeen, torjunta-aineiden käyttöön viinin viljelyssä, lisäaineisiin viinin tuotantoprosessissa kuin esimerkiksi viinin tuotantoon osallistuneiden ihmisten reiluun kohteluun. Eettisten ja ekologisten viinien kategoria kattaa siis laajan joukon erilaisia tekijöitä.

Jos etsit ekologisesti tuotettua viiniä, luomu- ja biodynaamiset viinit ovat hyviä valintoja. Luonnonmukaisilla viljelytavoilla pyritään ylläpitämään maaperän luonnollista hedelmällisyyttä mm. välttämällä kemiallisia torjunta-aineita. Myös viineihin valmistusprosessissa lisättävien lisäaineiden, kuten sulfiittien, määrää on rajoitettu. Laajemmassa mittakaavassa ekologisella tuotannolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta.

Ympäristöystävällisten viljely- ja valmistusmenetelmien lisäksi ekologista viiniä suosiva kuluttaja kiinnittää huomiota viinin hiilijalanjälkeen. Viinin hiilijalanjälkeä kasvattaa sen viljelyyn ja tuotantoprosessiin liittyvien tekijöiden lisäksi erityisen paljon sen kuljettaminen maailmalta viinikauppojen hyllyille. Rekalla kuljettaminen Etelä-Euroopasta saastuttaa suhteessa enemmän kuin iso valtamerilaiva Etelä-Amerikasta.

Pienin hiilijalanjälki on lähellä kuluttajaa pakatuilla hanapakkausviineillä, suurin painavilla lasipulloilla.

Jos etsit ensisijaisesti eettisesti tuotettua viiniä, kiinnitä huomiota eettisen kaupan sertifikaattiin viinipullon kyljessä. Eettinen kauppa kannustaa viinin tuotannossa mukana olevien ihmisten reiluun kohteluun ja sen osoittava sertifikaatti on mm. Reilu kauppa eli Fair Trade. Reilulla kaupalla tavoitellaan esimerkiksi sitä, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän tekemästään työstä.

Näin valitset vastuullisesti tuotetun viinin – 3 vinkkiä:

1. Suosi ympäristöystävällisesti tuotettuja viinejä

Luomu- ja biodynaamisella tuotannolla tavoitellaan positiivisia ympäristövaikutuksia. EU:ssa luomusertifikaatin saanut viini on sekä viljelty että valmistettu luomutuotannon virallisia määräyksiä noudattaen. Siten viinin viljelyssä ei esimerkiksi käytetä kemiallisia torjunta-aineita ja lopputuotteessa sallittu maksimisulfiittimäärä on pienempi kuin tavallisessa viinissä.

Sulfiitteja syntyy viinintuotannossa aina luontaisesti, mutta moniin viineihin niitä myös lisätään säilyvyyden parantamiseksi.

2. Valitse eettisesti sertifioitu viini 

Eettinen kauppa perustuu ajatukselle, että viljelijälle ja työntekijälle maksetaan oikeudenmukainen korvaus työstään ja että työolosuhteet ovat asianmukaiset.

Kehittyvissä maissa viinin tuotantoon liittyy haasteita samoin kuin muidenkin tuotteiden, kuten banaanin tai kaakaon tuotantoon. Usein nämä haasteet liittyvät työoloihin ja palkkaukseen. Eettisen kaupan sertifikaateilla (esim. Fair Trade, Fair for life ja For life) merkittyjen viinien tuotannossa työntekijöille maksetaan lainmukaista palkkaa ja noudatetaan työntekijöiden oikeuksista laadittuja kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia lakeja. Eettisen kaupan sertifikaattia kannattaa etsiä chileläisistä, argentiinalaisista ja eteläafrikkalaisista viineistä.

3. Huomioi viinin pakkaustapa 

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 % tuotteen ympäristövaikutuksista, josta suuri osa syntyy lasin valmistuksesta.

Yleisesti ottaen, mitä kevyempää materiaalia viinipullo on, sitä vähemmän sen kuljettaminen kuormittaa ympäristöä.

Muoviset PET-pullot ovat kaikkein kevyimpiä. PET-pullo painaa vain kymmenesosan tavallisesta lasipullosta ja säästää tämän vuoksi energiaa sekä aiheuttaa näin pienemmän hiilijalanjäljen elinkaarensa aikana. Pullot vievät perinteisiä lasipulloja vähemmän tilaa ja ovat helposti kierrätettäviä.

Viinipullojen ns. neitseellinen PET-muovi voidaan myös korvata sataprosenttisesti kierrätysmateriaalilla, jolloin pulloa kutsutaan nimellä rPET-pullo. rPET-viinipullolla on 90 % kevyempi hiilijalanjälki kuin perinteisellä lasista valmistetulla viinipullolla ja lähes 50 % pienempi kuin neitseellisestä raaka-aineesta valmistetulla PET-viinipullolla. 

Viinin pakkausvaihtoehdoista ympäristöystävällisin on kuitenkin hanapakkaus. Hanapakkausten kuljettaminen tuottaa vähemmän päästöjä, sillä kompaktin muotonsa vuoksi ne saadaan pakattua tiiviisti, ja viiniä pystytään kuljettamaan kerralla enemmän kuin silloin, jos viini on pakattu pulloihin. Monissa hanapakkauksissa myös pakkauksen materiaalien kierrätettävyys on otettu huomioon.

Luomuviinien käsittely Anoran Rajamäen tehtaalla:

  1. Luomutuotteita vastaanotettaessa tarkistetaan, että pakkaus on suljettu siten ettei sen sisältöä pääse huomaamatta vaihtamaan.

  2. Kaikilta raaka-aineiden toimittajilta tarkistetaan luomusertifikaattien voimassaolo.

  3. Pullotuslinja pestään ennen luomuviinien pullottamista.

  4. Luomuviineissä on tavanomaisia viinejä alhaisemmat enimmäismäärät sulfiiteille.

  5. Anoran tehdas auditoidaan viranomaisten toimesta vuosittain luomustatuksen säilyttämiseksi.