Altian tuotanto hiilineutraaliksi 2025 mennessä

Altia on julkaissut vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan, jonka ytimessä on tavoite hiilineutraalista tuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Askeleet kohti hiilineutraaliutta perustuvat omien tuotantolaitosten kehittämiseen.

maisema

Altian vastuullisuustiekartan tavoite kattaa niin Altian suorat kuin ostoenergiasta aiheutuvat fossiiliset päästöt. Uusi vastuullisuuden tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja rakentuu oman toiminnan kehittämiselle päästöjen kompensaatiotoimien sijaan.

- Vastuullisuus on Altialle strateginen prioriteetti ja liiketoiminnan menestystekijä. Tuotteidemme ja vientimarkkinointimme pohja on Koskenkorvalla kiertotalouden avulla jalostettu ohra ja Rajamäen puhdas, suojeltu pohjavesi. Olemme pystyneet laskemaan CO2-päästöjämme jo yli puolella vuoden 2014 tasosta ja nyt tähtäämme nollatasoon, Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä kertoo. 

Uusi tiekartta jakautuu neljään vastuullisuuden painopistealueeseen

Tislaamo

•    Päätavoite: Tuotantomme on hiilineutraalia vuoteen 2025 mennessä.

Altian palkitun Koskenkorvan tislaamon kiertotalousajattelua laajennetaan muihinkin toimintoihin. Käytetyn sähkön osalta tavoitteena on siirtyä 100% uusiutuvan sähkön käyttöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Altia suojelee pohjavesialueita Rajamäellä ja tavoittelee 20% vähennystä jäteveden määrässä. Altia edistää kestävän kehityksen mukaisia viljelykäytäntöjä yhteistyössä sopimusviljelijöidensä ja Baltic Sea Action Groupin kanssa. Altian tavoitteena on tarjota kaikille sopimusviljelijöille hiiliviljelyyn liittyvää koulutusta vuoteen 2025 mennessä. 

Juomat

•    Päätavoite: Pakkauksemme ovat 100% kierrätettäviä 2025 mennessä.

Vähennämme pakkaustemme hiilijalanjälkeä 35% vuoteen 2030 mennessä. Kehitämme eteenpäin vastuullisempia pakkausmuotoja, kuten PET-muovisia pulloja, hanapakkauksia, tetroja ja kevyempiä lasipulloja. Nostamme sekä PET-pullojemme että laatikkopakkaustemme palautusastetta kotimarkkinoillamme kuluttajakampanjoilla.

Yhteiskunta

•    Päätavoite: 10% tuotteistamme on matala-alkoholisia tai alkoholittomia 2030 mennessä.

Haluamme tukea nykyaikaista, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Autamme kuluttajia valitsemaan heidän toivomiaan vastuullisempia tuotteita ja annamme kuluttajille läpinäkyvää tietoa tuotteiden energiasisällöstä ja ainesosista valinnan tueksi. 2030 mennessä 10% valikoimastamme on luomutuotteita, ja vähennämme sokerin käyttöä 10%.

Ihmiset

•    Päätavoite: Nolla työtapaturmista aiheutuvaa poissaoloa vuoteen 2030 mennessä.

Haluamme olla turvallinen työympäristö, jossa voidaan hyvin. Tavoitteemme on olla 25% parhaan yrityksen joukossa hyvän työympäristön ja henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Juomiimme liittyvien toimitusketjujen vastuullisuus on meille tärkeää. Edistämme amfori BSCI:n mukaisia vastuullisuusperiaatteita toimitusketjussamme ja ulotamme seuraavien vuosien aikana vastuullisuusauditoinnit kattamaan 100% riskimaihin sijoittuvista toimittajistamme.

oraspeltojalato2logo_0

Altia Group

Lue lisää vastuullisuudesta Altia Groupin sivuilta. Viinimaa on Altian kuluttajaviestintäkanava Suomessa.

www.altiagroup.com>