Taskumattikokoiset pullot jäävät usein palauttamatta

Suomi on maailman kärkimaita pullonpalautuksessa, kokonaispalautusasteen ollessa lähes 100%. Pieniä, taskumattikokoisia jää kuitenkin pantista huolimatta palauttamatta vuodessa miljoonia kappaleita. Miksi näin?

pullopalautus

Syy heikompaan palautusasteeseen on käyttöyhteys: pieni, kevyt muovipullo on kätevä ottaa mukaan esim. retkelle tai kaupunkitapahtumaan, jossa pullo päätyy helpommin roskakoriin kuin palautusautomaattiin. 

Suomessa kaikkien pullojen ja tölkkien palautusaste on maailmanennätysluokkaa. Suomalaiset palauttavat kaikista pantillisista pulloista 93 %. Palpan mukaan pantillisten pakkausten palautusasteet ovat Suomessa tölkeillä n. 95 %, muovipulloilla 90 %, lasipulloilla 88 % ja uudelleentäytettävillä lasipulloilla hieman alle 100 %.

Enemmän eroa palautusasteisiin syntyy, kun tarkastellaan syvemmin pantillisten muovipullojen palautusasteita. Palpan palautusjärjestelmään kuuluvia pantillisia muovipulloja palautetaan Suomessa vuosittain noin 460 miljoonaa kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että useita miljoonia, noin joka kymmenes myyty PET-muovipullo, päätyy jonnekin muualle kuin palautusautomaattiin.

”Esimerkiksi Altian pienten PET-muovipullojen palautusasteet ovat yllättävän alhaiset: taskumattikokoisista pulloista noin puolet jää palauttamatta, vaikka nämäkin pullot ovat pantillisia. Näihin lukuihin toivomme nyt muutosta”, kertoo Altian vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

Reissun päällä ollessa pullo jää usein palauttamatta automaattiin

Selvittääkseen syyt pienten PET-pullojen mataliin palautusasteisiin Altia teetti toukokuussa 2019 pullojen palautukseen liittyvän kyselytutkimuksen noin tuhannen yli 18-vuotiaan suomalaisen joukossa. Kyselyssä kysyttiin mm. minkälaiset juomapullot helpoimmin jäävät palauttamatta pullonpalautusautomaatteihin ja missä tilanteissa pulloja jää toistuvasti palauttamatta.  

Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas (32 %) totesi jonkin pullotyypin jäävän palauttamatta. Yleisin palauttamatta jätettävä pullotyyppi on taskumattikokoinen pullo (34 % niiden vastaajien keskuudessa, jotka totesivat jonkin pullotyypin jäävän palauttamatta). Selkeästi yleisimmät tilanteet, joissa vastaajat kertoivat pullon jäävän toistuvasti palauttamatta, olivat sellaisia, joissa vastaaja ei tiennyt voiko pullon palauttaa automaattiin (20 %), oli tuonut pullon ulkomailta (37 %) tai kertoi olleensa joko yleisötapahtumassa, festareilla tai juhlimassa yleistä juhlapäivää (19%), juhlassa tai etkoilla (18%) tai matkan päällä (19%). Toisin sanoen tilanteet, joissa vastaajat olivat jossain tapahtumassa kodin ulkopuolella tai muuten reissun päällä mainittiin vastaajien keskuudessa (yhteensä 56%) yleisimmiksi tilanteiksi, jossa pullo jää toistuvasti palauttamatta.

Kierrätettävän PET-muovipullon hiilijalanjälki yli 60 % lasipulloa pienempi

”Viime vuosien aikana Altialla on enenevissä määrin hyödynnetty vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja. Esimerkiksi täysin kierrätettävien PET-muovipullojen hiilijalanjälki on jopa yli 60 % lasipulloja pienempi. PET -muovia voidaan kierrättää käytännössä loputtomasti. 

Jo yli 96 % PET-pullojen korkeista on valmistettu muovista. On toivottavaa, että tyhjät pullot palautetaan korkkeineen kierrätykseen, jotta mahdollisimman suuri osa käytetyistä materiaaleista pääsee kierrätettäväksi”, Hannamari Koivula sanoo.

altia_pienikin_pullo_kuuluu_automaattiin_nettisivut_1200x500_0

Lue lisää pullon matkasta

Lasi- tai muovipullon uusi elämä alkaa kolahduksesta palautusautomaatin uumenista. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

www.altiagroup.com>