Tutkimus: suomalaiset vastuullisia alkoholinkäyttäjiä

Altia tutki suomalaisten käsityksiä vastuullisesta juomakulttuurista. Valtaosa suomalaisista kokee olevansa vastuullisia alkoholinkäyttäjiä. Samoin nähdään, että juomakulttuuri on yleisesti Suomessa kehittymässä vastuulliseksi.

Vastuullisuus

Valtaosa suomalaisista kokee olevansa vastuullisia alkoholinkäyttäjiä. Selittävänä tekijänä pidetään suomalaisten kiinnostusta terveellisiin elämäntapoihin, mikä muuttaa myös juomakulttuuria myönteiseen suuntaan.

Yli puolet vastaajista kokee, että juomakulttuuri Suomessa on kehittymässä vastuulliseen suuntaan. Suomalaisten lisääntynyt kiinnostus terveellisiin elintapoihin muuttaa myös juomakulttuuria vastuullisemmaksi. 

-Tämä on osa isompaa kansainvälistä trendiä. Terveelliset elämäntavat, liikunnan ja ruokavalion merkitys ja yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan ovat kuluttajien vahvasti kokemia asioita. Ne muuttavat myös juomakulttuuria miedompaan, vastuullisempaan ja kohtuullisempaan suuntaan, Altian tutkimuspäällikkö Milla Sorsakivi sanoo.

Vanhempien esimerkki vaikuttaa

Tärkeimmiksi keinoiksi kehittää juomakulttuuria vastuullisemmaksi tuotiin esille kotoa tuleva vanhempien vastuullinen esimerkki. Seuraavaksi nousee tiukan alkoholilainsäädännön purkaminen ja siten mystiikan ja vetovoiman poistaminen alkoholin ympäriltä. Kolmanneksi nähdään, että juomakulttuuri muuttuu itsestään terveystrendin ansiosta.

Heikoimmin toimiviksi nähtiin perinteiset keinot: veron nostot sekä saatavuuden ja mainonnan rajoittaminen. Vastuulliseksi alkoholinkäyttäjäksi kuvattiin henkilöä joka ei houkuttele muita nauttimaan alkoholia, joka itse nauttii alkoholijuomia vain muutaman annoksen kerrallaan ja joka nauttii alkoholia osana juhlaa tai sosiaalista tilannetta. Suurin osa vastaajista uskoo lisäksi että humaltuminen on nykyään vähemmän sosiaalisesti hyväksyttyä kuin aikaisemmin.

-Tämä trendi näkyy erityisesti nuorten keskuudessa. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että nuoret ovat kunnollisempia kuin koskaan. Juomakulttuuri on nyt aikuistuvien sukupolvien keskuudessa aiempaa kohtuullisempaa ja harkitumpaa”, Sorsakivi kertoo.

Millainen rooli alkoholilla on suomalaisessa ruokakulttuurissa?

Milla Sorsakiven mukaan tutkimukseen vastanneiden mielestä alkoholi ei välttämättä kuulu suomalaiseen ruokailuun. -Toisaalta ruuan ja viinin harrastaminen yleistyy koko ajan ja sitä kautta erityisesti viinit ovat arkipäiväistyneet ja löytäneet tiensä myös arkiruokailuun.