4 x parsaa

Parsaa hollandaisekastikkeella on ehkäpä se perinteisin parsaohje. Tutustu neljään parsaruokaan viinisuosituksineen!